Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

        Sáng ngày 30/6/2023, Hội đồng nhân dân xã Hải Thái tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện cùng các đồng chí đại biểu HĐND huyện bầu trên địa bàn. Về phía xã có đồng chí Lê Minh Hoàn - Huyện ủy viên - Bí thư đảng ủy - CT. HĐND xã; Đồng chí Hoàng Đoán - Phó BTĐU - CT. UBND xã cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện Ban thanh tra nhân dân xã; Cán bộ, công chức xã; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các trường học đóng trên địa bàn xã. Về phía thôn có các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận cùng các ông, bà đại biểu HĐND xã khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã trình bày các báo cáo:  Báo cáo tổng kết tình hình KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6; Báo cáo về thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; Thông báo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội HĐND xã; báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND xã; Đồng thời các đại biểu đã nghe các báo cáo Thường trực hội đồng nhân dân xã và các báo cáo quan trọng khác.

Năm 2023 tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương mặc dù gặp những khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương. Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được một số kết quả nhất định; Diện tích gieo trồng gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023: Lúa 111,3 ha đạt 100% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa đạt 61 tạ/ha tăng 11 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng lúa đạt 678,93 tấn tăng 122,43 tấn so với cùng kỳ. Cây lâu năm phát triển ổn định, tổng diện tích hiện có 833,294 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, tỷ lệ lai hóa đàn bò đạt 71%, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 9,5 tấn, trong đó thịt lợn ước đạt 2,5 tấn.

 Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn đạt 46%, tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 đạt 45%; Tiếp tục chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Tập trung bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ và trình Hội đồng thẩm định NTM tỉnh, kết quả thẩm định xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Giáo dục - đào tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp tiếp tục được đầu tư, mở rộng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; Chú trọng chất lượng dạy học theo hướng nâng cao đạo đức, giá trị và kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục đạt được kết quả tích cực... Trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu và thường trực HĐND xã ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị trí và chức năng của người đại biểu nhân dân, nhất là thẩm tra các văn bản của UBND xã trình trước kỳ họp. 

 

Kỳ họp đã thảo luận sôi nổi và thống nhất các Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT- XH, AN-QP 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về phê chuyển quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2024; Sau thời gian  làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ 7 HĐND xã  Hải Thái khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

* Một số hình ảnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026:

 

                                                                                                                                                                                             - Đoàn Thị Thanh Nga -