Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

         Chiều ngày 23/5/2023, Đảng bộ xã Hải Thái tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giảng – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Thành Tỵ - UVTV – Trưởng ban tổ chức huyện ủy cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng huyện ủy; Đồng chí Lê Minh Hoàn – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

          

           Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Linh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Thái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, bên cạnh nhưng thuận lợi cơ bản thì việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gặp không ít khó khăn thách thức. Thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, sự tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, hoạt động chính trị, xã hội và đời sống của Nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, sự giúp đỡ, hướng dẫn của các ban, ngành, đoàn thể huyện, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, đời sống nhân dân ổn định, các lĩnh vực sản xuất được khôi phục và phát triển, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện ổn định, các phong trào của địa phương hưởng ứng tích cực; xã có nhiều tiềm năng, lợi thế tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Linh - Phó bí thư - Thường trực Đảng ủy xã báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

         Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, nhất là tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến, quán triệt chương trình xây dựng Nông thôn mới; xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; thực hiện nghiệm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác Dân vận, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả tích cực.

                                                                         Đồng chí Hoàng Đoán - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

                                                                         * Một số hình ảnh tham gia tham luận của các chi bộ

         Về phát triển kinh tế - xã hội, xã có bước tăng trưởng khá theo từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người được nâng cao, các thành phần kinh tế phát triển. Trên lĩnh vực Văn hóa – xã hội, chương trinh giảm nghèo, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa – thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; Trong tổng số 24 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đã có 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

                      Đồng chí Nguyễn Văn Giảng – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

           Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giảng – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ xã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí vui mừng, phấn khởi trước những thành tích đạt được. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ xã Hải Thái cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình thực tế để từ đó có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung cao hoàn thành các chỉ tiêu khó, chỉ tiêu chưa đạt. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm các mặt công tác kiểm tra, dân vận, công tác rà soát, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Toàn hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục tập trung duy trì, nâng cao 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, giáo dục và đào tạo, văn hóa. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh thực hiện tốt quy chế làm việc của tập thể BTV, BCH Đảng ủy và khối đại đoàn kết; dân chủ, thống nhất cao trong cấp ủy để lãnh lạo, chỉ đạo nhân dân xã nhà tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

                                                Đồng chí Lê Minh Hoàn – HUV – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

        Thay mặt BCH Đảng bộ xã, đồng chí Lê Minh Hoàn – HUV – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ xã Hải Thái sẽ tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đề ra.

                                                                                                                                                                       - Đảng ủy xã Hải Thái -