Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Cán bộ và nhân dân thôn An Phú ra quân dọn vệ sinh chỉnh trang Nông thôn mới

 

                      Thôn An Phú, xã Hải Thái Phát động ngày thứ 7 tuần thứ 2 hàng  tháng về chỉnh trang nông thôn mới


Cán bộ và Nhân dân Thôn An Phú , xã Hải Thái Phát động ngày thứ 7 tuần thứ 2 hàng tháng chỉnh trang nông thôn mới


   Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Hải Thái về Phát động ngày thứ 7 tuần thứ 2 hàng tháng về chỉnh trang nông thôn mới. Ngày 10 tháng 6 năm 2023, cán bộ và Nhân dân thôn An Phú ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang Nông thôn mới; tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

                                                                                                                                                                                                                                 Lê Thị Thanh Nhàn