Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Danh bạ điện thoạiDanh bạ điện thoại

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ HẢI THÁI

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức danh

Điện thoại

Gmail

1

Lê Minh Hoàn

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Bí thư Đảng ủy – CT.HĐND

0915036345

2

Nguyễn Hữu Linh

Cơ quan UBND xã Hải Thái

P Bí thư Đảng ủy

0945146111

3

Hoàng Đoán

Cơ quan UBND xã Hải Thái

PBT Đảng ủy – CT . UBND xã

0916524036

4

Võ Viết Chung

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Phó CT. UBND xã

0886851419

5

Nguyễn Văn Luật

Cơ quan UBND xã Hải Thái

CT. UBMTTQVN

0915744559

6

Nguyễn Văn Quảng

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Trưởng công an

0789035888

7

Nguyễn Duy Sơn

Cơ quan UBND xã Hải Thái

CHT. Quân sự

0974793799

8

Võ Thị Kim Minh

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Văn hóa - xã hội

0917248357

9

Lê Thị Thanh Nhàn

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Văn phòng – Thống kê

0915016570

10

Đoàn Thị Thanh Nga

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Văn phòng – Thống kê

0368818016

11

Trần Thị Giang

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Văn hóa - xã hội

0913438099

12

Nguyễn Đăng Việt

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Địa chính  - Xây dựng

0914991955

13

Lê Thanh Vĩnh

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Tư pháp – Hộ tịch

0349834824

14

Hoàng Hùng

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Địa chính – Xây dựng

0945359444

15

Hồ Văn Nam

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Kế toán

0916202575

16

Hồ Văn Sinh

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Tư pháp – Hộ tịch

0949086234

17

Nguyễn Dư Anh

Cơ quan UBND xã Hải Thái

CT. Hội Nông dân

0915028082

18

Trần Thị Vân

Cơ quan UBND xã Hải Thái

CT. Hội LHPN

0947561108

19

Lê Chí Hùng

Cơ quan UBND xã Hải Thái

Bí thư Đoàn

0915949557

20

Trương Văn Toán

Cơ quan UBND xã Hải Thái

CT. Hội CCB

0915664153