Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Sáng 10/3/2023, UBND - UBMTTQ xã Hải Thái tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hoàn, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hoàng Đoán, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Các vị ĐB HĐND xã khóa VII.

 

 Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hùng – CC Địa chính – xây dựng – môi trường xã đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 10 điểm mới của dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Đồng chí Hoàng Hùng – CC Địa chính – xây dựng – môi trường xã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo                                                                                                    Luật Đất đai (sửa đổi)

            Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Theo đó, các đại biểu đã cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề như: quy định cụ thể về quy hoạch và xóa quy hoạch treo, công tác thu hồi đất và chính sách bồi thường tái định cư, vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai...

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đoán, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã kết luận: Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023, thời gian vừa qua, UBND xã đã có kế hoạch về tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh của xã, tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở xã và tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn; đồng thời đăng tải nội dung kế hoạch lên trang thông tin điện tử của xã để mọi người dân biết và tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Đồng chí cũng khẳng định: các ý kiến của các đại biểu sẽ được tiếp thu, tổng hợp và báo cáo về huyện. Đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các trưởng thôn trên địa bàn xã tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên để mọi người dân được biết và đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để Luật đất đai (sửa đổi) khi được triển khai, thực hiện sẽ đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng và vì lợi ích Nhân dân.

            Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của nhân dân để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai./.

                                                                                                                                                             - Đoàn Thị Thanh Nga -