Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Bảo vệ môi trường là những hoạt động được diễn ra nhằm mục đích giữ gìn sự trong lành, sạch đẹp của môi trường; giúp cân bằng hệ sinh thái và cải thiện môi trường sống của các sinh vật nói chung và con người nói riêng, qua những việc làm để ngăn chặn, phòng ngừa, khắc phục các hậu quả xấu do thiên tai và con người gây ra ảnh hưởng đến môi trường.

 


Ký cam kết của chi hội về bảo vệ môi trường


Với thông điệp đó, ngày 26 tháng 6 năm 2023, Chi hội Cựu chiến binh thôn An Phú ra mắt mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường” nhằm tham gia gìn giữ, bảo vệ môi trường theo hướng xã hội hóa, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh các cấp cùng nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia giữ gìn khu dân cư, quê hương xanh, sạch, đẹp góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, chiến lược bảo vệ môi trường của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Về dự với buổi lễ ra mắt “Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường” có: đồng chí Lê Phưóc Miễn, PCT Hội CCB Tỉnh, cùng các đc trong ban thường vụ Hội CCB tỉnh. Đồng chí Hoàng Liên Sơn CT Hội CCB huyện và các đc trong BTV hội CCB huyện. Đồng chí Nguyễn Hữu Linh, PBT.TT Đảng ủy xã; Đồng chí Võ Viết Chung, ĐUV, PCT.UBND xã; Đồng chí Lê Chí Hùng, ĐUV, CT. UBMTTQVN xã; Ban CH Hội CCB xã cùng các đc Ban ngành đoàn thể ở xã; Lãnh đạo thôn An phú cùng toàn thể Hội viên Hội CCB thôn An Phú.

“ Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường” thôn An Phú gồm có 53 thành viên, trong đó: Đc Chi hội trưởng làm Chủ nhiệm câu lạc bộ; Đc Phó chi hội trưởng làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ và 01 hội viên làm thư ký.

“ Câu lạc bộ Cựu Chiến Binh bảo vệ môi trường” hoạt động dưới sự quản lý của Trưởng thôn, sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội Cựu Chiến Binh xã Hải Thái và theo quy chế hoạt động của “ Câu lạc bộ Cựu bhiến binh bảo vệ môi trường”  đã được phê duyệt.                                                                                                                                             

                                                             Một số hình ảnh tại buổi ra mắt : Câu lạc bộ Cựu bhiến binh bảo vệ môi trường

 

                                                                                                                                                  Lê Thị  Thanh Nhàn