Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Thẩm định thực tế xã Hải Thái đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022

Chiều ngày 15/3/2023, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới do đồng chí  Nguyễn Phú Quốc – Phó GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị - Tổ trưởng tổ thẩm định cùng các thành viên Đoàn thẩm định (theo Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ thẩm định thực tế đánh giá mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu) đã tổ chức thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2022 tại xã Hải Thái.

 

 


Các đồng chí tham dự thẩm định


            Tham gia cùng đoàn, về phía huyện của đại diện Ủy ban MTTQVN huyện, VP ĐPNTM huyện và các phòng ban chuyên môn liên quan. Về xã có sự tham dự của đồng chí Lê Minh Hoàn – HUV – BTĐU – CT. HĐND xã, đồng chí Hoàng Đoán – PBTĐU – CT. UBND xã, đồng chí CT. UBMTTQVN xã và các đồng chí trưởng các ban ngành, đoàn thể xã.

                                                                                    Các thành viên đoàn thẩm định kiểm tra, đánh giá các tiêu chí

            Đoàn thẩm định chia làm 3 nhóm để tổ chức đánh giá, thẩm định. Nhóm 1 thẩm định tại UBND xã. Nhóm 2 đi xe của VPĐP nông thôn mới tỉnh để thẩm định thực tế liên quan đến Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa thể thao du lịch. Nhóm 3 đi xe 16 chỗ ngồi thẩm định thực tế liên quan đến giao thông, công thương, y tế, xây dựng, thông tin và truyền thông.

           Sau khi đi thẩm định thực tế, các thành viên đoàn về tại xã và đánh giá kết quả của các tiêu chí.

                                                  Các thành viên đoàn thẩm định kiểm tra, đánh giá các tiêu chí

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại xã và các ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các thành viên đoàn phụ trách từng tiêu chí đã nhất trí cho xã Hải Thái  bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đây là cơ sở để Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, bỏ phiếu công nhận xã Hải Thái đã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Nguyễn Phú Quốc, Phó GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của xã Hải Thái, huyện Gio Linh trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tuy nhiên, xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài, xã cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với xây dựng NTM. Xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo, hồ sơ đảm bảo đúng quy định để trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.

                                                                                                                                - Đoàn Thị Thanh Nga -