Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Vì quyền lợi hợp pháp của công dân, vì mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân. Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023, công an huyện Gio Linh tiến hành làm CCCD và đăng ký tài khoản định danh điện tử lưu động cho công dân trên địa bàn xã Hải Thái. 

 

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở rất nhiệt tình hăng hái, tâm huyết, vừa làm vừa giải thích sự cần thiết phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 2 đối với người dân, hỗ trợ, giúp đỡ người dân đến kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nhất là số người dân chưa được kích hoạt trên điện thoại thông minh.

 

Nhờ sự đồng tình ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương, việc triển khai kích hoạt cho người dân gặp nhiều thuận lợi. Qua đó, tạo điều kiện cho công dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và trở thành công dân số.

                                                                                                                                                                Đoàn Thị Thanh Nga