Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã, HĐND xã về phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Sáng ngày 28/02/2023, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với BTV Đảng ủy.

 Về tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hoàn – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – CT. HĐND xã cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND xã. Đồng chí Hoàng Đoán – Phó Bí thư đảng ủy – CT. UBND cùng các đồng chí lãnh đạo UBND xã. Các đồng chí trưởng các ban ngành, đoàn thể xã. Và các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, trường học, các đồng chí trưởng thôn cũng về tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Linh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của BCH Đảng bộ, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn đã cam kết năm 2022 và những khó khăn, vướng mắc trong năm 2022 cần khắc phục trong năm 2023.

Từ những khó khăn, thách thức đó, BCH Đảng bộ, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn cần chủ động triển khai các nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị, bộ phận mình; tiến hành cam kết thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh kí cam kết với BTV Đảng ủy xã tại hội nghị:

                                                                         BCH Đảng bộ xã kí cam kết

                                                           Các Bí thư chi bộ thôn, trường học kí cam kết

                                                                Các đoàn thể xã kí cam kết

                                                                           Các ban ngành kí cam kết

                                                                             Các ban ngành kí cam kết

                                                                        Các đồng chí trưởng thôn kí cam kết

          Sau khi thực hiện kí cam kết, đồng chí Lê Minh Hoàn – HUV – Bí thư đảng ủy – CT. HĐND xã tổng kết hội nghị. Thay mặt BTV Đảng ủy xã, đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ xã, cán bộ, công chức, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn tập trung khắc phục những khó khăn hạn chế, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 một cách đồng bộ, thống nhất, có quyết tâm cao, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, phấn đấu giành thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023, góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng huyện, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp./.

                                                                                            - Đoàn Thị Thanh Nga -