Kinh tế - thị trường - Xã Hải Thái - Gio Linh

Cây Hương bài hướng đi mới cho người dân xã Hải Thái

Tập huấn “ Trồng, chăm sóc và phòng trừ bệnh hại trên cây cao su”

Ủy ban nhân dân xã Hải Thái tổ chức lớp tập huấn về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa cho bà con nông dân ở giai đoạn cuối vụ Đông Xuân năm 2022...

UBND xã Hải Thái tăng cường công tác thăm đồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa đông xuân 2022 – 2023

Tập huấn cho các ban giám sát đầu tư cộng đồng Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (biig2 Quảng Trị)

Tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP năm 2020

Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình hạn hán

Tập huấn triển khai sổ tay hướng dẫn hỗ trợ thực hiện hai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -...

Thôn An Đồng, xã Trung Sơn khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn

Xã Gio Việt ra quân thu gom rác thải