Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

       Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã. Căn cứ nhu cầu tập huấn của bà con nông dân. Dựa trên thực tế tình hình sâu bệnh diễn ra trên đồng ruộng ở giai đoạn cuối vụ Đông Xuân 2022 – 2023. Sáng ngày 06/4/2023, UBND xã Hải Thái tổ chức lớp tập huấn cho bà con nông dân trồng lúa trên địa bàn xã, mời chuyên gia từ trạm Trồng trọt và BVTV huyện làm giảng viên tập huấn. Tổ chức lớp tập huấn gồm 50 học viên mỗi học viên được hỗ trợ 30.000đ tiền xăng xe, hỗ trợ tài liệu tập huấn cho các học viên.        Lớp tập huấn được tổ chức: giảng viên giới thiệu tóm tắt các loại sâu bệnh hại trên cây lúa bằng các slide powerpoint có hình ảnh minh họa để bà con nhận diện các loại sâu bệnh, sau đó cho bà con nông dân tự do hỏi đáp những thắc mắc gặp phải trong sản xuất, với việc thông báo trước nên một số bà con đã chủ động lên đồng ruộng nhổ những cây lúa bị bệnh lên lớp để tực tiếp hỏi chuyên môn.

         Lớp tập huấn diễn ra và kết thúc vui vẻ, bà con nông dân phấn khởi thu hoạch được nhiều kiến thức trong việc trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa.

                                                                                                                                                              - Lê Đức Huy -