Chi tiết album - Xã Hải Thái - Gio Linh

Nữ công xã Hải Thái