Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Sáng ngày 24/5/2023, UBND xã Hải Thái phối hợp với Công Ty TNHH MTV GREEP ATTH tổ chức lớp truyền thông cộng đồng và nâng cao nhận thức ATGT Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2).        Tham dự buổi tập huấn:  về phía UBND xã Hải Thái có ông: Võ Viết Chung – ĐUV – PCT. UBND xã; Về phía công ty TNHH MTV GREEP ATTH có bà: Phan Thị Hoài – Chuyên gia tư vấn LIC và đại diện BQLDA BIIG2 Quảng Trị. Cùng với đó là sự tham dự của 90 hộ gia đình ở thôn Hải An và thôn Hải Hòa, xã Hải Thái – Gio Linh – Quảng Trị, bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án đường giao thông liên huyện  Gio Linh – Cam Lộ.

          Buổi tập huấn đã diễn ra thành công. Nhằm nâng cao nhận thức an toàn giao thông và ý thức, thái độ tham gia giao thông cho những người hưởng lợi thuộc địa bàn 05 tiểu Dự án đường giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và vi phạm giao thông trong quá trình thi công và khi công trình đưa vào sử dụng.

                                                                                                                                               - Võ Thị Kim Minh -