Thời sự chính trị - Xã Hải Thái - Gio Linh

UBTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể xã Hải Thái tổ chức Hội Nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 trong việc “Học...

ĐẢNG UỶ XÃ HẢI THÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW

Cây Hương bài hướng đi mới cho người dân xã Hải Thái

HĐND xã Hải Thái khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ chín kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Đảng bộ xã Hải Thái tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên đồng thời tổ chức Tổng kết Kinh tế - xã hội, QP-AN và công tác xây dựng Đảng năm 2023,...

HĐND xã Hải Thái khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám, kỳ họp chuyên đề năm 2023

Hội đồng nhân dân xã Hải Thái tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại xã Hải Thái.

Chi hội Cựu chiến binh thôn An Phú ra mắt " Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường"

Cán bộ và nhân dân thôn An Phú ra quân dọn vệ sinh chỉnh trang Nông thôn mới